Skip to content

Jogos etiketas

  Šios Jogos etiketo taisyklės leis jums jaustis komfortabiliai, patekus į nepatogią situaciją. Jos paremtos sveiku protu bei elementariu mandagumu, bet susiduriančios su kai kuriomis specifinėmis problemomis, dažnai pasitaikančiomis jogos kursuose, klasėse ar studijose.

  1. Nusiaukite batus

  Daugelyje jogos kursų bus atskira vieta jiems pasidėti priešais įėjimą. Vaikščiosite basomis, todėl nusiauti batus reikalauja higiena.

  2. Išjunkite savo mobilųjį telefoną

  Įpraskite tai daryti iškart kai tik pradėsite lankyti jogos kursus. Bus tikrai nepatogu, jei telefonas suskambės užsiėmimų metu.

  3. Nevėluokite

  Atvykite bent 10 minučių prieš užsiėmimų pradžią. Jei vėluojate daugiau nei 10 minučių – neikite į klasę, ateikite kitą dieną. Taip gerbsite kitus žmones, medituojančius ar besistengiančius susikaupti.

  4. Gerbkite mokytoją

  Kai įeinate į jogos klasę, supraskite, kad sekančią 1,5 valandos, gerbsite mokytoją.

  5. Pakitimus darykite tinkamai

  Sužinokite, kokio lygio bus Jogos kursai. Jei tai pažengusiųjų kursai ir pozos jums per daug sudėtingos, pasirinkite paprastesnį pozų atlikimo būdą.  Greičiausiai optimalų variantą jums pasiūlys mokytojas. Jei lankote pradedančiųjų kursus, darykite pagrindines pozų versijas, kad nesupainiotumėte naujokų.

  6. Į tualetą eikite poilsio pozų metu

  Jei norite išeiti į tualetą kelioms minutėms, nebūtina prašyti mokytojo leidimo. Geriausia tai daryti poilsio pozų metu. Tikrai neįgysite mokytojo pagarbos, reguliariai išsisukinėdami sudėtingų pozų metu.

  7. Nepraleiskite Savasanos!

  Galutinis atsipalaidavimas Savasanos pozoje yra svarbi dalis. Neišeikite iš klasės anksčiau. Jei būtina, praneškite mokytojui prieš tai ir atlikite greitą Savasaną prieš išeidami. Neleiskite, kad praleidimas pasidarytų įpročiu.