Skip to content

Jogos žodynėlis

Naudinga gerai suvokti skirtingas Jogos sąvokas. Žemiau rasite nuolat atnaujinamą, dažniausiai vartojamų Jogos sąvokų žodynėlį.

•    Abhiniveša: išgyvenimo instinktas, mirties baimė, viena iš penkių savęs suvokimo pakopų.

•    Asana: jogos  pratimas. Pradedamas kvėpavimo kontrole, vėliau atliekamas pats pratimas suderinus su kvėpavimu (pvz., lenkiantis iškvėpiama, keliantis įkvėpiama) ir relaksacija.

•    Atmanas: individuali siela

•    Brahmanas: dieviškoji realybė, pradinė dvasinė substancija

•    Čakros: pagal Tibeto ir Indijos mediciną šeši gyvybinės galios centrai, pro kuriuos išteka energija; kartais jie vadinami „lotoso centrais“.

•    Dharma: elgesį lemiantis vidinis įstatymas, tvarka, dėsnis, religinė doktrina, teisingumas, dorumas, paprotys

•    Dhjana: didelis susikaupimas, meditacija, nenurūkstantis grynos minties apie meditacijos objektą tekėjimas, kai išnyksta bet koks jutiminis suvokimas

•    Guru: induistų bendruomenės dvasinis mokytojas, arba vadovas, kuris padeda mokiniui atskleisti savo dievišką prigimtį;

•    Japa: Mantros eilučių kartojimas.

•     Jinana: tikra išmintis, proto galių suvokimas.

•    Karma: reiškia žmogaus veiksmų per visą jo egzistenciją visumą, nulemiančią jo artimiausią persikūnijimą.

•    Kundalini: kosminė energija, simbolizuojama snaudžiančia, susivijusia gyvate.

•    Mahariši: didis išminčius, didi siela.

•    Mantra: kelios šventos Vedų eilutės, kartojamos medituojant.

•    Mokša: žmogaus dvasinio prado išsivadavimas iš jo gimimų, mirties ir atgimimų ciklo.

•    Mudra: mudra reiškia simbolį. Tai specialūs pratimai, kuriuos atliekant daromos asanos, kontroliuojamas kvėpavimas, sutraukiami raumenys, sutelkiamas dėmesys.

•    Nadžiai: energetiniai kanalai žmogaus kūne, kuriais teka Prana.

•    Nirvana: galutinis, visiškas išsilaisvinimas; atsiribojimas nuo išorinio pasaulio ir maksimalus vidinis susitelkimas.

•    Ojas: dvasinė energija.

•    Om: indų religinėje literatūroje vartojamas garsas, kuriam teikiama mistinė šventumo reikšmė; jis laikomas absoliučios tiesos, dievybės vardo atitikmeniu

    Padmasana: Lotoso poza.

•    Prana: gyvybinė jėga arba kosminė energija. Ji taip pat reiškia gyvenimą arba kvėpavimą

•    Pranajama: gyvybinės jėgos kontrolė, vykdoma pasitelkus koncentraciją ir tinkamą kvėpavimą.

    Sadhana: dvasinė praktika, dvasinė disciplina, reiškianti kažko pasiekimą.

•    Sakshi: liudytojas.

•    Sattva: tyrumas, tikrumas, ištikimybė tiesai.

•    Tantra: hinduizmo religiniai neortodoksiniai tekstai, atlikę vadovėlių funkciją: teikę žinių apie Dievus, ritualą, naudoti ir kultiniais bei maginiais tikslais.

•    Upanišados: indų Vedų baigiamosios knygos, parašytos sanskritu 800–400 pr.m.e.; jose yra visų didžiųjų indų filosofinių sistemų, pagrindinių religinių koncepcijų, sąvokų (karmos, samsaros ir kt.) užuomazgos

•    Jogai: žmonės, užsiimantys joga

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *