Skip to content

Problema su alternatyvine medicina šiuolaikiniame pasaulyje

  Problema su alternatyvine medicina šiuolaikiniame pasaulyje ar mūsiškame mąstymo modelyje yra tiesioginis priežasties ir pasekmės matymas ar norėjimas matyti, kas mums atrodo yra vienintelė ir pati tikriausia realybė.

  Bet gyvenimas yra kaip upė ir upės tekmė bėga ten kur yra žemiau, kur vanduo gali nutekėti. Vienus neša vanduo, ir mes pykstame ant vandens lašelio, kuris buvo šalia ir stumtelėjo mus tekėti.. bet jis buvo stumtelėtas dar kitu lašeliu. Ir kur ta pradžia? Betgi tai ratas, vanduo garuoja, krinta lašais žemyn, kaupiasi upeliai, teka į ežerus bei jūras ir vėl garuoja, palikdamas gyvenimo nuoskaudas žemėje ar druską ant jūros dugno.

  Tad vienintelis būdas išgyventi, turbūt yra suprasti, kad upė teka ir tekės.

  Nežinau ar lašelis gali pamatyti pats save, bet žmogus gali. Žmogus gali suvokti save, žmogus gali stebėti save, kaip lašelį besitaškantį ar plūduriuojantį upės bėgime, nuo kranto.

  Kažkada senai, nelabai pamenu kur skaičiau, ir nežinau ar visai teisinga tai mintis, bet kažkas panašaus: stebėk upės vandenį, kol pamatysi jame savo priešus, plaukiančius negyvus.

  Pagrindinė kova vyksta prote, ne mūšio lauke, statybos aikštelėje ar grožio salone.

  Aš nuraminsiu tavo protą, jis taps tuščias, bet ar žmogus pagalvos, kad būtent dėl to jam praėjo skaudėti koją, išnyko egzema ar išmiegojo taip, kad nebeprisimena kada taip gerai buvo miegojęs. Juk nebuvo parašyta – tai piliulė nuo persivalgymo ar galvos skausmo.

  Ir tu dabar nori pasakyti, kad aš nustojau pykti ant savo vyro todėl, kad praėjau Reiki seansą su Tavimi?

  O aš susiradau darbą todėl, kad praėjusio gyvenimo terapijos sesijoje šiaip taip užbaigiau tą seną, prieš kelis šimtus metų gyventą gyvenimą, ir pagaliau pradėjau gyventi dabartinį gyvenimą?

  O ir tu pats nesi tikras ar tai iš tiesų taip įvyko. Nes tu taip pat nori matyti priežastis, savas priežastis tam, kas įvyksta.

  Tu kalbi su dvasia, bendrauji su dvasia. Ir ji organizuoja proto veiklą, kūno buitį. Bet kol žmogus nepakils į dvasios lygį jis nematys dvasinių „piliulių”.

  O ir kas žino ar jos iš vis egzistuoja.

  Kliento gyvenimas pagerėjo, puiku. Priežastys, jeigu klientas jas matytų, jis būtų mokytoju, o ne klientu.