Skip to content

Minties meditacija – transcendentinė, mistinė patirtis ar nušvitimas

  Rytas. Vėsus oras. Žolė. Medžiai. Vabaliukai. Paukščiai.

  Susidomėkite.

  Stebėkite. Stebėkite augalus, medžio šakas, lapus, lapelius, krūmo šakeles, žolių stiebelius, gėles, gelių žiedus.

  Stebėkite ir grožėkitės.

  Minties meditacijos eiga. Kaip ir „periferiniu mąstymu” ar „mąstymu užu mąstymo” užduokite sau klausimą, vieną, kitą. Ką augalai veikia šioje pievelėje (ten, kur Jūs esate), kodėl žolelės tokios, kodėl gėlytės auga tarp žolyčių, kodėl šalia krūmelių, kodėl viena šalia  kitos? „Klauskite, nepalikdami” stebėjimo proceso, kažkur tai periferinio „mąstymo – nemąstymo” platybėse, – mąstymo už mąstymo ribų ar už „proto dėžutės” ribų, kaip ir nepriklausomai nuo stebėjimo proceso ar kaip ir „nematoma” alternatyva stebėjimo procesui.

  Atliekant minties meditaciją, kartais atbėga, prabėga kasdienė mintis, „užmiršau išjungti šviesą kambaryje” (jei mintis dabartinio laiko problema, tokiu atveju geriau ją išspręsti. Tai yra, eikite ir išjunkite šviesą), vakarykščio pokalbio nuotrupos (matykite tai iš šalies, lengvai ir nerūpestingai. „Paleiskite” mintį ir grįžkite į stebėjimo būseną. Jei neįmanoma, ir mintis nepalieka Jūsų, išspręskite situaciją. Pvz. paskambinkite, susitikite, „išlyginkite ar ištiesinkite” situaciją).

  Minties meditacijos metu pamatykite tris procesus, vykstančius vienu metu ar kaitaliojančius vienas kitą. Vienas procesas –  „Stebiu”. Kitas – užduota programa „Kodėl?”. Trečias – nevalingas procesas, – programos – minčių konstrukcijos, laikas nuo laikas atplaukiančios ir atitraukiančios Jūsų dėmesį nuo stebėjimo proceso.

  1) Jūs stebite žemę, dangų, augalus, vabzdžius, paukščius,

  lengvas klausimas pasąmonei ar sau 2) kodėl?

  3) praeities ar ateities įvykių „konstrukcijos”, atplaukiančios ir nuplaukiančios (jei nenuplaukia, spręskite situacijas). Tai minčių deriniai, turintys kokių tai emocijų priemaišas, kokių tai energijų trinties, susidūrimo nuosėdas.

  Kažkuriuo tai minties meditacijos momentu gali įvykti trancendentinis ar kaip tai kitaip galima tai pavadinti suvokimas ar patirtis. Galbūt, mistine patirtimi ar momentiniu nušvitimu. Suvokimas, įvykstantis ne prote, ne proto pagalba. Jūs fiziškai pajusite, kad tai yra už Jūsų proto ribų.

  Jūs suvokiate, kad Jūs suvokiate.

  Kažkuriuo tai meditacijos momentu gali įvykti katarsis, – emocijų, jausmų išsilaisvinimas. Galite pajusti begalinę meilę visiems mažiems augalėliams, vabaliukams. Atskirumą ir tuo pačiu bendrumą su visa kuo, kas supa Jus. Meilę žmonėms, – geriems ir blogiems. Tiksliau nebelieka nei blogų nei gerų žmonių.

  Ir džiaugsmas.

  Pagaukite tą mistinę, transcendentinę idėją, nušvitimo momentą. Tai gavote ar tai atėjo, ar atsirado, ar gimė.

  Kokia ji?

  Ji lengvesnė, negu proto konstrukcijos, struktūros ar barikados.

  Taip pat gali atsirasti, pavadinkime tai mentaliniu katarsiu ar apsivalymu. Visų žolelių, gėlių, medžių, – kaip atskirai viena nuo kitos egzistuojančių dalelyčių suvokimas ar patirtis. Kiekviena dalelė ar dalelytė, tai lyg ir „informacinė” ar „energoinformacinė” priežastis, egzistuojanti su atskiru ir aiškiu evoliuciniu tikslu ar idėja.