Skip to content

Kvėpavimas pakaitomis (anuloma viloma)

  Sanskrito kalba „nadi” reiškia kanalą, kuriuo teka gyvybinė pranos energija. Pasak jogų, įkvepiant pro dešiniąją šnervę organizme atsiranda šiluma, o įkvepiant pro kairiąją jame pasklinda šaltis. Todėl dešiniąją šner­vę jogai vadina „saulės taku” (sūrja nadi), o kairiąją – „mėnulio taku” (chandra nadi).

  Metodas

  Kvėpavimas pakaitomis

  Sėdėdami sukryžiuotomis kojomis arba lotoso padėtyje uždėkite dešinės rankos smilių ant kaktos, tarp antakių. Iškvėpkite iki galo, tada užspauskite dešiniąją šnervę nykščiu ir įkvėpkite pro kairiąją šnervę skai­čiuodami iki keturių širdies dūžių, paskui sulaikykite kvėpavimą skaičiuo­dami iki šešiolikos, atidenkite dešiniąją šnervę ir didžiuoju pirštu uždenki­te kairiąją šnervę. Iškvėpkite pro dešiniąją šnervę suskaičiuodami aštuonis širdies dūžius.

  Laikydami pirštus tokioje pačioje padėtyje įkvėpkite pro dešiniąją šner­vę suskaičiuodami keturis širdies dūžius, tada sulaikykite kvėpavimą skai­čiuodami iki šešiolikos, paskui iškvėpkite pro kairiąją šnervę skaičiuoda­mi iki aštuonių. Tai vienas ciklas.

  Iš pradžių darant šį pratimą įkvėpimo, sulaikymo ir iškvėpimo truk­mės santykis tari būti 1:2:2. Tik po ilgesnio laiko (mažiausiai 2 ar 3 mėne­sių) jis gali būti 1:4:2.

  Poveikis

  Tai vienas iš svarbiausių pranajamos pratimų, padedantis atgauti kūną gaivinančių teigiamos ir neigiamos energijų pusiausvyrą. Jis ramina ir iš­valo nervus, teikia stabilumo ir ugdo protinius gebėjimus bei padeda išgy­dyti tam tikros rūšies galvos skausmą.

  Atsargumo priemonės

  Šį pranajamos pratimą reikia atlikti labai atsargiai, iš pradžių ne dau­giau trijų ciklų.

  Sergantiesiems širdies ligomis, turintiesiems didelį kraujospūdį ar sil­pnus plaučius šį pratimą ir sulaikyti kvėpavimą (kumbhaka) be tinkamo vadovavimo nerekomenduojama.