Skip to content

Nugaros ir kojų tempimas į viršų (ourdhva paschimottanasana)

  Sanskrito kalba „ourdva” reiškia „į viršų”.

  Metodas

  Atsigulkite ant nugaros. Sulenkite kelius ir suimkite rankomis pėdas, ¡kvėpkite pilnuoju jogų kvėpavimu, paskui iškvėpkite ir kelkite kojas į viršų tol, kol jos bus visiškai statmenos. Priglaus- kite kaktą prie kelių. Pabūkite tokioje padėtyje kelias sekundes. Tada sulenkite kelius, nuleiskite žemyn kojas ir atsipalaiduokite.

  Atsargumo priemonės

  Tokios pačios, kaip ir atliekant nugaros ir kojų tempimą (paschimottanasana) .

  Terapinis poveikis

  Panašus, kaip atliekant nugaros ir kojų tempimą (paschimottanasana), tačiau šis pratimas dar ir ugdo dvasinę pusiausvyrą, pastovumą, koncentraciją.