Skip to content

Bhakti Joga

  Bhakti Joga  tai atsidavimo ir meilės Joga. Tai vienas iš seniausių Jogos stilių, jo ištakos datuojamos dar su Vedų garbinimo laikotarpiu. Bhakti Jogos praktikavimas laikomas vienu iš būdų tiesiogiai bendrauti su Dievu. Žodis “Bhakti” įgijo prasmę iš žodžio “Bhak”, kuris reiškia “būti prisijungusiam prie Dievo”.

  Bhakti Joga praktikuoja meditaciją, įsivaizduojant ir jaučiant, kad Dievas yra priešais. Sąntykis tarp Dievo ir  maldininko sukuria  taikią nuotaiką, kuri paverčia praktikuotoją labiau suvokti savo aplinką. Meilė ir atsidavimas  išgrynina kiekvieno žmogaus charakterį  ir apvalo protą. Nebelieka nei menkiausio neapykantos,  apmaudo, pavydo, baimės ir išankstinio nusistatymo pėdsako.

  Bhakti Jogos praktikuotojas laikosi veganiškos dietos, siekdamas išlaikyti kūną ramų.

  Nėra jokio nustatyto būdo kaip užsiimti ar pradėti Bhakti Jogą, viskas priklauso nuo žmogaus individualumo. Kai kurie žmonės naudoja išorines pagalbines priemones: šventųjų paveiksliukus, dainuoja ar gieda Mantra. Tiems, kuriems sunku susikaupti meditacijų metu, malda ir giedojimas gali labai padėti.

  Kiti Jogos stiliai:

  Hatha Joga

  Vinjasa Joga

  Aštanga Joga

  Aijengar Joga

  Kundalini Joga

  Bikram/Karšta Joga

  Kripalu Joga

  Šivananda Joga

  Vinijoga

  Raja Joga

  Mantra Joga

  Purna Joga

  Jnana Joga

  Karma Joga