Skip to content

Karma Joga

  Karma Joga paremta Bhagavad-Gitos mokymais ir yra vienas labiausiai praktikuojamų Jogos stilių. Karma Joga pabrėžia dvasinę praktiką, moko mus elgtis nesavanaudiškai, o  altruistiškai. Tai vienintelis būdas pašalinti pasislėpusias nedorybes mintyse.

  Karma Joga skelbia: “Žmogus turės tarnauti žmonijai, darydamas gerus darbus, kartu su jėga, kuri varo visatą, be jokio egoizmo ar neįveikiamų norų. Kai veiksmas  atliekamas be noro būti atlygintam, žmogus galės gyventi dabartyje”.  Norint suvokti šiuos žodžius, siūloma išlaikyti mintis sukoncentruotas ir kartoti mantrą, darant bet ką.

  Karma remiasi visuotine priežasties ir padarinio  teorija: “geri veiksmai pagimdo gerus padarinius, blogi –blogus”,  Karma plėtoja teoriją, jog praeities veiksmai nulemia padarinius. Tikras Karmos kelio siekėjas neapsvarsto jokios galimybės pasipelnyti.

  Karma Joga yra gyvenimo būdas: Mahatma Gandis aiškino Karma Jogos dvasią.

  Kiti Jogos stiliai:

  Hatha Joga

  Vinjasa Joga

  Aštanga Joga

  Aijengar Joga

  Kundalini Joga

  Bikram/Karšta Joga

  Kripalu Joga

  Šivananda Joga

  Vinijoga

  Raja Joga

  Mantra Joga

  Purna Joga

  Bhakti Joga

  Jnana Joga